• Wybierz grupy
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną Przewodnika EduBroker przygotowanego przez firmę EduBroker Sp. z o.o. zgodnie z wybranymi przeze mnie tematami (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r, nr 144 poz. 1204 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.).
*pola obowiązkowe

Motywacja w pracy

13 lutego 2013

Pracownik skuteczny to osoba, która znajduje energię i chęć do wykonywania swojej pracy. Pracownik odpowiednio zmotywowany pracuje skuteczniej i wydajniej, przez co generuje wysokie, pewne zyski dla przedsiębiorstwa, które go zatrudnia. Motywacja do pracy wiąże się także z odczuciem satysfakcji pracownika. To zadowolenie przenosi się na jego relacje z kierownictwem i współpracownikami, co gwarantuje przyjacielską, serdeczną atmosferę w zakładzie pracy. Pracownik zmotywowany chętnie przychodzi na miejsce zatrudnienia, chętnie podejmuje się podstawowych obowiązków i z własnej inicjatywy szuka dodatkowych rozwiązań, utożsamia się z wykonywaną pracą i jej środowiskiem.

Pracodawcy powinni stosować pewne sposoby, dzięki którym zatrudniane przez nich osoby będą wciąż zmotywowane do pracy . Oprócz czynnika podstawowego, a przy tym najsztywniejszego, jakim jest atrakcyjna wysokość wynagrodzenia, przedsiębiorcy stosują inne zabiegi, utrzymujące pracowników w stanie mobilizacji. Zaliczają się do nich m. in. „benefity” – czyli różnego rodzaju dodatki w postaci na przykład kuponów zniżkowych do ośrodków sportowych albo organizowanie imprez, wyjazdów integracyjnych itp . Ważne jest bowiem, aby pracownik kojarzył miejsce pracy nie tylko z wysiłkiem i stresem, ale także z przyjaciółmi, relaksem, realizowaniem pasji.

Pracownik zmotywowany – to taki, który ma możliwość regeneracji sił oraz umysłu. Jeśli chodzi o samą pracę, to ludzie najchętniej wykonują takie zadania, dzięki którym czują, że potwierdzają swoje umiejętności i wiedzę, dzięki którym mogą pokazać mocne strony charakteru i osiągnąć poczucie samorealizacji. Dlatego przełożony powinien obserwować swoich podwładnych, zauważać tych, którzy wykazują ponadprzeciętne zdolności, lecz z pewnych powodów są bierni lub wycofani, ustalić przyczynę braku ich motywacji i dać im wyzwanie, umożliwiające powrót weny do pracy.

Dobry pracodawca powinien dbać o odpowiednią motywację swoich pracowników. W ten sposób zachowa bardzo dobrą atmosferę, ułatwiającą wypracowywanie dochodów, utrzyma przy sobie fachowców, a także zdobędzie sobie renomę, dzięki której na rynku pracy będzie stała, znaczna liczba kandydatów, ubiegających się o posadę właśnie w jego przedsiębiorstwie.

Oczywiście, pracownik powinien ze swojej strony okazywać zainteresowanie pracą. W bezpośredni sposób wiąże się to z osiąganymi przez niego efektami. Pracownik będzie skuteczny i produktywny tylko wtedy, jeśli będzie czuł odpowiedzialność za zespół, w którym pracuje . Chodzi o poczucie więzi ze swoimi współpracownikami, z misją kompanii, z wyznaczonym celem. Poczucie mobilizacji, że nie można zawieść kolegów z pracy, których sytuacja zależy od naszej mobilizacji oraz pragnienie spełnienia się i potwierdzenia swoich zdolności stanowią bardzo silny bodziec motywacyjny. Wynika z tego, że mobilizacja pracownika jest bardzo mocno powiązana z jego osobistym nastawieniem do swojej pracy – tak do instytucji, w której jest zatrudniony, jak do członków zespołu i do zadań, które mu zlecono.

Człowiek mocno zintegrowany z pracą, traktujący ją jak coś „swojego”, wciąż będzie odnajdywał w niej źródło motywacji i inspiracji. Z drugiej strony, tak daleko idące oddanie się sprawom zawodowym może grozić silnym stresem oraz wypaleniem zawodowym. Aby temu zapobiec, należy stosować różnego rodzaju zasoby relaksujące, które, jak to zostało wspomniane wcześniej, mają ważną rolę w procesie motywowania do pracy.

Pytanie brzmi: jak osiągnąć opisany wyżej stan integracji pracownika z pracą? Najważniejsze jest nastawienie samego pracownika, które kształtuje się już w momencie wyboru miejsca pracy i rozpoczęcia działalności zawodowej. Innymi słowami, pracownik powinien samodzielnie określić, jakie problemy i zagadnienia wywołują w nim zapał i mobilizację. Dużą rolę w tym procesie pełni również jego odporność psychiczna na stres oraz umiejętność regeneracji umysłu. Nie można zapominać o roli pracodawcy/kierownika, który musi współpracować ze swoimi podwładnymi, na przykład stosując wspomniane już metody . Jego nastawienie mocno wpływa na motywację zespołu.

Mówiąc krótko, motywacja do pracy to rodzaj zależności między pracownikiem a pracodawcą. Stopień mobilizacji pracownika zależy zatem od obu podmiotów.
 

www.progresa.pl

Polecane artykuły:

 • Gry szkoleniowe- udawane nauczanie czy rzeczywiste podnoszenie kompetencji pracowniczych

  Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki.
  Czyżby?...
  Słowa Glenna Domana z pewnością odnieść można do sposobu, w jaki najszybciej rozwijają się dzieci. Pytanie: czy podwyższanie kompetencji prowadzone w formie zabawy jest słusznym rozwiązaniem w przypadku dorosłych? Na pewno innowacyjnym i coraz częściej stosowanym w firmach, zwłaszcza tych dynamicznie rozwijających się. Dostarczenie pracownikom jednocześnie nauki i zabawy w postaci gry szkoleniowej może przynieść wiele korzyści i znacząco przewyższyć standardową formę szkolenia. W jaki sposób?
   

  SZCZEGÓŁY
 • Treningi modułowe- nowoczesna metodologia szkoleniowa gwarantująca trwałe wdrożenie nabywanych umiejętności

  Czy zwykłe 2-dniowe szkolenia mają sens? Dlaczego po profesjonalnie przeprowadzonym szkoleniu efekty nie zawsze są trwałe, a zmiany bywają tylko chwilowe? Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest postrzeganie szkoleń jako jednorazowe wydarzenie, niczym plaster, który nalepia się na otwartą ranę, który nie leczy, a tylko zasłania i chroni przed dalszymi urazami.

  Powszechnie wiadomo jak badać potrzeby oraz jak sprawdzać atrakcyjność szkolenia po jego zakończeniu wśród uczestników. Co jednak z przygotowywaniem uczestników do procesu zmiany oraz wsparciem ich we wdrożeniu nabywanych kompetencji?
  Lekarstwem na tę dolegliwość jest wprowadzenie regularnego kształcenia rozłożonego w czasie.

  SZCZEGÓŁY