• Wybierz grupy
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną Przewodnika EduBroker przygotowanego przez firmę EduBroker Sp. z o.o. zgodnie z wybranymi przeze mnie tematami (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r, nr 144 poz. 1204 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.).
*pola obowiązkowe

Wsparcie w doborze oferentów szkoleń

Współczesny rynek edukacyjny cechuje ogromne bogactwo i różnorodność ofert szkoleniowych. Wyszukanie sprawdzonego oferenta wymaga znacznych nakładów czasu i pracy. Trudno przy wyborze dostawcy szkolenia wziąć pod uwagę wszystkie ważne kryteria takie jak: specjalizacja firmy, przygotowanie trenera, metody nauczania, renoma firmy szkoleniowej, cena. Odpowiedzią na te problemy jest usługa EduBroker. Dysponując opiniami na temat poszczególnych oferentów szkoleń, znając ich realne możliwości oraz posiadając wiedzę z zakresu metodyki nauczania dorosłych, jesteśmy gotowi zarekomendować najbardziej odpowiedniego oferenta szkoleń do realizacji Państwa aktualnej potrzeby szkoleniowej.

Jak to działa?

 • 1
  Klient zwraca się do EduBroker z prośbą o zarekomendowanie oferenta szkoleń do realizacji swojej potrzeby szkoleniowej. Nasz Doradca wspólnie z Klientem ustala kryteria doboru optymalnej oferty. Prezentujemy trenerów biznesu, ekspertów w danych zakresach tematycznych oraz firmy szkoleniowe. Staramy się różnicować oferty, tak aby Klient miał dostęp do spektrum informacji w danym zakresie tematycznym.
 • 2
  Na podstawie uzyskanych od Klienta informacji doradca dokonuje preselekcji wśród oferentów szkoleń, a następnie proponuje wybranym firmom przygotowanie wstępnej oferty, która zostanie przekazana Klientowi. W ustalonym przez obie strony terminie przedstawiamy Klientowi przygotowane programy, poparte naszą rekomendacją i uzasadnieniem dokonanego przez EduBroker wyboru. Wszystkie prezentowane przez nas oferty podlegają negocjacjom i modyfikacjom programowym.
 • 3
  W imieniu Klienta podejmujemy się negocjowania stawek trenerskich i wynagrodzeń firm szkoleniowych. Przez cały czas pozostajemy otwarci na sugestie naszych Klientów i respektujemy zasady ofertowania przyjęte przez konkretne organizacje. Ostateczny dobór oferenta zawsze należy do Klienta.

Outsourcing szkoleń

Zapewniamy pośrednictwo w wyszukiwaniu i zakupie udziału w szkoleniach otwartych i zamkniętych, seminariach, kongresach i konferencjach. Zajmujemy się także administrowaniem uprawnieniami pracowników.

Outsourcing szkoleń to usługa, która może być uzupełnieniem zasobów przedsiębiorstwa w obszarze wyszukiwania i rejestrowania uczestników na szkolenia lub alternatywą w przypadku braku zasobów kadrowych w tym zakresie. Nasza usługa pomaga działom HR skoncentrować się na koordynacji procesów rozwojowych w organizacji, a firmom pozwala na ograniczenie kosztów. Dodatkowym atutem współpracy jest wsparcie zakresie tworzenia budżetu szkoleniowego. Posiadamy również aplikację informatyczną do obsługi ramowych umów outsourcingowych.

Dla każdego Klienta dobieramy indywidualny zakres usług outsourcingu

W zakresie szkoleń otwartych zawiera ona:

 • przedstawienie kilku sprawdzonych szkoleń odbywających się w preferowanej lokalizacji i odpowiednim terminie
 • wypełnienie zamówienie na szkolenie i zarejestrowanie uczestnika
 • przekazanie uczestnikowi potwierdzenia wraz z informacjami organizacyjnymi
 • udostępnienie Klientom narzędzia wspierającego konsolidację potrzeb szkoleniowych - newslettera z ofertą szkoleniową IDEA oraz magazynu IDEA STORE
 • dokonanie płatności, rozliczenia z oferentem.

W zakresie szkoleń zamkniętych usługa obejmuje:

 • wsparcie procesu doboru oferentów szkoleń zamkniętych: przedstawienie kliku wybranych propozycji z rynku, rekomendacja sprawdzonych firm, trenerów w danym obszarze tematycznym
 • potwierdzanie referencji trenerów prowadzących szkolenia
 • pomoc i doradztwo przy planowaniu i realizacji szkolenia lub cyklu szkoleń
 • przygotowanie szczegółowej specyfikacji szkolenia
 • rejestrowanie uczestników: kontrola dokumentów rejestracyjnych podwykonawców, np.: list uczestników
 • negocjowanie umów z firmami szkoleniowymi
 • koordynacja wyjazdów integracyjnych
 • obsługa ewentualnych reklamacji
 • dokonanie płatności, rozliczenia z oferentami.

Jak to działa?

Wystarczy, że firma przekaże nam listę indywidualnych potrzeb szkoleniowych swoich pracowników. Każdej osobie przedstawimy kilka sprawdzonych szkoleń odbywających się w preferowanej lokalizacji i odpowiednim terminie. Po wyborze szkolenia wypełnimy zamówienie na szkolenie i zarejestrujemy uczestnika. Następnie przekażemy zainteresowanej osobie potwierdzenie wraz z informacjami organizacyjnymi. Aby uniknąć dodatkowych formalności, nasza firma wykonuje zapłatę za wybrane szkolenie dostawcy.
W przypadku szkoleń zamkniętych przedstawiamy oferty rekomendowanych sprawdzonych oferentów. Propozycje są zbieżne i dostosowane do planów rozwojowych organizacji. Po uzyskaniu akceptacji danego rozwiązania, negocjujemy warunki realizacji w wybranym oferentem. Po realizacji szkolenia dokonujemy płatności, odzwierciedlając formuły zakupowe danego Klienta. Dzięki takiemu podejściu nasz Klient nie musi rozliczać się z każdym z oferentów szkoleń oddzielnie i wszelkich rozliczeń dokonuje wyłącznie z naszą firmą. Formuła ta bardzo dobrze sprawdza się między innych w takich firmach jak T-Mobile, Grupa GE Capital, Danfoss Poland.

 

Outsourcing logistyki szkoleń

Na organizację szkolenia składa się wiele wymagających czasu i nakładu pracy zadań. Dlatego chcemy zaoferować Państwu usługę outsourcingu logistyki szkoleń. Powierzając nam kompleksową obsługę działań około szkoleniowych, zyskujecie Państwo niezawodną pomoc w organizacji różnego rodzaju projektów.

Zakres usług:

 • wynajęcie sali na szkolenie
 • zakwaterowanie
 • organizacja cateringu
 • transport
 • organizacja przyjęcia integracyjnego
 • sprzęt techniczny/audiowizualny
 • organizację imprez towarzyszących (wypraw plenerowych, gier, zabaw, konkurencji)
 • materiały pomocniczo-szkoleniowe
 • zaproszenia dla uczestników.

Znając charakter realizowanego przez Klienta projektu, ilość uczestników i ich potrzeby, możemy dopasować najbardziej optymalne kosztowo i organizacyjnie: miejsce (salę szkoleniową czy hotel), serwis gastronomiczny, środek transportu, a także druk materiałów, takich jak programy, zaproszenia, certyfikaty. Spośród naszych propozycji Klient dokonuje wyboru, my zaś dopełniamy wszelkich formalności i ułatwiamy rozliczenie końcowe.

Nasi klienci