• Wybierz grupy
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną Przewodnika EduBroker przygotowanego przez firmę EduBroker Sp. z o.o. zgodnie z wybranymi przeze mnie tematami (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r, nr 144 poz. 1204 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.).
*pola obowiązkowe

Standardy brokerskie

Standardy pracy brokera zakładają rzetelne i bezstronne podejście, zarówno do firm szkoleniowych jak i do klientów.

Brokerstwo szkoleniowe to nowa usługa na rynku edukacyjnym w Polsce. Nasz udział w kształtowaniu rynku brokerskiego wiąże się z odpowiedzialnością, a co z tym związane z jednoznacznym określeniem celów i metod pracy brokera.

Nasze cele

 1. Dostarczanie odbiorcom szkoleń wysokiej jakości usług edukacyjnych
 2. Promowanie idei edukacji ustawicznej wśród pracodawców i pracowników
 3. Mobilizowanie oferentów szkoleń do podnoszenia jakości swoich usług
 4. Zapoznawanie odbiorców szkoleń z nowymi usługami oferentów szkoleń.
 5. Ułatwianie przepływu informacji pomiędzy oferentami szkoleń a odbiorcami szkoleń
 6. Uświadamianie odbiorcom szkoleń znaczenia badania potrzeb szkoleniowych i pomiaru efektywności szkoleń
 7. Stały monitoring rynku szkoleniowego w Polsce pod kątem potrzeb zleceniodawców i możliwości oferentów szkoleń.

Nasze metody

 1. Potwierdzanie referencji firm szkoleniowych
 2. Umożliwianie stałego przepływu informacji pomiędzy oferentem szkoleń a klientem
 3. Gruntowna analiza potencjału i możliwości oferentów szkoleń
 4. Bezpośredni kontakt zarówno z oferentami szkoleń jak i klientami
 5. Udział w szkoleniach otwartych i próbkach szkoleń
 6. Negocjowanie warunków
 7. Gruntowne poznanie oferty firmy szkoleniowej
 8. Wykorzystywanie wiedzy z zakresu edukacji dorosłych w doborze szkoleń
 9. Dokładne określenie kryteriów doboru oferty szkoleniowej
 10. Stała aktualizacja informacji dotyczących ofert szkoleniowych
 11. Informowanie oferentów szkoleń o przebiegu zlecenia
 12. Monitorowanie przebiegu zlecenia
 13. Weryfikacja opinii klienta i oferenta szkoleń po realizacji szkolenia

Zasada obiektywizmu

Nasze usługi dla poszukujących oferentów szkoleń są bezpłatne. Nasz zysk wynika z prowizji jaką dzielą się z nami firmy szkoleniowe.

Dla zachowania obiektywizmu naszych usług i niezależności w dokonywaniu preselekcji ofert nasze zasady współpracy z oferentami szkoleń na poziomie wysokości stawki prowizyjnej są jednolite.