• Wybierz grupy
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną Przewodnika EduBroker przygotowanego przez firmę EduBroker Sp. z o.o. zgodnie z wybranymi przeze mnie tematami (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r, nr 144 poz. 1204 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.).
*pola obowiązkowe

Radzenie sobie ze stresem i emocjami w ramach SUMMER DEVELOPMENT CAMP

Radzenie sobie ze stresem i emocjami w ramach SUMMER DEVELOPMENT CAMP

Radzenie sobie ze stresem i emocjami


Duża ilość i złożoność zadań, coraz mniej czasu na wykonanie powierzonych obowiązków i wszechobecne relacje międzyludzkie, często przekładają się na towarzyszący nam stres i tzw. "złe" emocje.

Szkolenie dedykowane jest osobom, które chcą lepiej radzić sobie z emocjami towarzyszącymi im podczas trudnych sytuacji, poznać sposoby na radzenie sobie ze stresem, ale też doskonalić umiejętność bycia uważnym na emocje innych ludzi, dzięki czemu redukować napięcia w relacjach i budować je w oparciu o szacunek.

 

JEŚLI CHCESZ:

  • poznać własne strategie radzenia sobie ze stresem oraz sposoby kontrolowania swoich zachowań w sytuacjach konfliktowych,
  • umiejętnie budować komunikaty redukujące poziom stresu i negatywne emocje,
  • łagodzić skutki stresu spowodowanego obciążeniem w pracy,
  • poznać techniki krótko- oraz strategii długoterminowego radzenia sobie ze stresem,
  • rozwinąć umiejętność obserwacji i reagowania na emocje innych

... TO ZAPRASZAMY NA WARSZTAT.

 

TREŚCI PORUSZANE NA WARSZTACIE:

Rywalizacja, a kooperacja w relacjach interpersonalnych - uczestnicy poznają różne style reagowania na sytuacje trudne, poznają psychologiczne uwarunkowania reakcji i determinantów ludzkich zachowań. Dodatkowo dzięki autodiagnozie uświadomią sobie własne strategie radzenia sobie z konfliktem.

Odporność na stres uczestników - uczestnicy poznają pojęcia eustresu i dystresu, zidentyfikują sytuacje, których należy unikać, a w które angażować. Najważniejszym efektem modułu będzie poznanie technik i strategii radzenia sobie ze stresem oraz wypracowanie umiejętności dostrzegania w sytuacji stresowej szansy do samorozwoju oraz pełniejszego zrozumienia siebie.

Emocje u innych - dzięki temu modułowi uczestnicy rozwiną umiejętność rozpoznawania i dostosowania własnego zachowania w zależności od emocji towarzyszących ich współpracownikom oraz celu interakcji - odzwierciedlanie (ang. mirroring).

Analiza transakcyjna (empatia i skuteczność) - uczestnictwo w module pozwoli poznać istotę analizy transakcyjnej, doskonalić umiejętność budowania komunikatów nie eskalujących negatywnych emocji, a wręcz redukujących stres własny i partnera komunikacji.

Asertywność, jako działanie prewencyjne w pracy z WLB (Work Life Balance) - moduł ma za zadanie uświadomić uczestnikom wpływu postaw życiowych na postrzeganie relacji interpersonalnych. Będzie też okazją do doskonalenia umiejętności komunikowania własnych potrzeb, dawania/przyjmowania informacji zwrotnej, obrony własnych przekonań i granic, czy wyrażania opinii, z uwzględnieniem poszanowania opinii rozmówcy i ze świadomością wad i zalet komunikacji asertywnej.

 

WARSZTAT POPROWADZI:

Ewelina Jupowicz

Coach i trener biznesu. Ekspertka zarządzania i doradztwa personalnego, absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu "Moderator". Doświadczenie zdobywała w organizacjach międzynarodowych, gdzie m.in. kierowała sprzedażą na rynkach: Polski, Czech, Słowacji i Włoch.

Dwunastoletnie doświadczenie we współpracy z klientami korporacyjnymi i firmami produkcyjnymi, wykorzystuje do szkolenia w zakresie: komunikacji, negocjacji, psychologii konfliktów, psychomanipulacji, organizacji pracy, kierowania zespołem, budowania zespołu, kreatywności, sprzedaży, zarządzania zespołami sprzedażowymi, zarządzania sprzedażą zarządzania zasobami ludzkimi. Pisze pracę doktorską na temat "Równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi".

Autorka licznych publikacji w zakresie zarządzania zespołem, zarządzania sprzedażą, zarządzania zasobami ludzkimi w magazynie "Personel i Zarządzanie"; "Poradnik Eksperta" czy na portalem internetowym HRM.

 

ZAPRASZAMY!

KUP BILET