• Wybierz grupy
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną Przewodnika EduBroker przygotowanego przez firmę EduBroker Sp. z o.o. zgodnie z wybranymi przeze mnie tematami (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r, nr 144 poz. 1204 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.).
*pola obowiązkowe

Kultura feedbacku i feedforwardu w organizacji

Kultura feedbacku i feedforwardu w organizacji

Kultura feedbacku i feedforwardu w organizacji


"Warto rozmawiać" - truizm powtarzany od lat i traktowany jak lekarstwo na bolączki w Organizacji. Pomimo wielu lat zwracania uwagi na wagę komunikacji i jej wpływ na jakość i efektywność pracy, pozostaje to nadal "lekcja do odrobienia".

Szkolenie dedykowane jest osobom, które chciałyby poznać i trenować umiejętność udzielania informacji zwrotnej oraz uprzedzającej oraz przyczyniać się do budowania kultury otwartej komunikacji w swoich organizacjach.

 

JEŚLI CHCESZ:

  • przygotować się do roli promotora kultury feedback i feedforward w organizacji,
  • trenować umiejętności kluczowe do dawania/przyjmowania/wydobywania informacji zwrotnej,
  • poznać i zrozumieć systemowe i komunikacyjne mechanizmy obecne w feedback/feedforward

... TO ZAPRASZAMY NA WARSZTAT.

 

TREŚCI PORUSZANE NA WARSZTACIE:

Sprzężenie zwrotne i wyprzedzające- funkcje systemowe i komunikacyjne w Organizacji.

Osobowościowe, organizacyjne i kulturowe uwarunkowania wykorzystania informacji zwrotnej i wyprzedzającej.

Uczenie się z doświadczeń, oswajanie przyszłości, rozumienie szerszego kontekstu, analiza - procesy myślowe zaangażowane w informację zwrotną.

Komunikaty tożsamościowe i efektywnościowe- sprawność językowa istotna dla pracy feedback i feedforward.

Powiązania coachingu, mentoringu, instruktażu i stawiania wyzwań z gotowością do pracy feedback i feedforward.

Supporting—challenging i inne wymiary kultury organizacyjnej oraz ich związki z dawaniem, przyjmowaniem i proszeniem o informację zwrotną.

Designed alliance, team charter, pulse-check, visibility channels- organizacyjne uwarunkowania kultury feedback i feedforward.

Sekwencyjność i zwinność pracy a przydatność narzędzi z zestawu feedback i feedforward.

 

WARSZTAT POPROWADZI:

Adam Fiącek

Doświadczony szkoleniowiec i certyfikowany coach. Praktyk szkoleń prowadzonych zgodnie z metodyką nauki przez doświadczenie - najskuteczniejszej w nauczaniu ludzi dorosłych. Przez kilka lat pracował na stanowisku menadżerskim w organizacji międzynarodowej. Ukończył liczne treningi i szkolenia rozwoju zawodowego i osobistego, m.in.:

Qualified Facilitator for Business Impact Leadership® Solutions;

Certified Coach International Coaching Community (ICC 2008);

A Facilitator for Learning Systems, Development Dimensions International Polska (2006);

Certified Trainer International Resource Development UK (2000)

Autor narzędzi badania potencjału zawodowego, satysfakcji pracowniczej i skuteczności. Autor publikacji z zakresu zarządzania kadrami, zarządzania kapitałem intelektualnym i zastosowania alternatywnych wariantów zatrudnienia. Ekspert zarządzania w obszarze zarządzania elastycznymi relacjami pracowniczymi, zarządzania projektami, myślenia systemowego, leadership, organizacji uczącej się. Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu programów szkoleniowych dla osób z biznesu i organizacji non-profit, piastujących różne stanowiska, w tym również menadżerów, trenerów i mentorów wewnętrznych.

 

ZAPRASZAMY!

KUP BILET