• Wybierz grupy
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną Przewodnika EduBroker przygotowanego przez firmę EduBroker Sp. z o.o. zgodnie z wybranymi przeze mnie tematami (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r, nr 144 poz. 1204 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.).
*pola obowiązkowe

KAMPUS Zarządzania Projektami: Środowisko do skutecznej realizacji strategii przez portfele, programy i projekty

KAMPUS Zarządzania Projektami: Środowisko do skutecznej realizacji strategii przez portfele, programy i projekty

Niepowtarzalne wydarzenie dla Project Managerów, podczas którego rozwiniesz swoje kompetencje na specjalistycznych szkoleniach z zakresu zarządzania projektami. To również okazja do wymiany doświadczeńintegracji z zespołami projektowymi z innych organizacji oraz wysłuchania prelekcji ekspertów.
Wybierz jedno szkolenie z tematyki, w której chcesz rozwinąć swoje kompetencje oraz skorzystaj z dodatkowych atrakcji zaplanowanych dla uczestników Kampusu.

 

Skuteczne organizacje nieustannie rozwijają się i zmieniają poprzez projekty i programy. Wiele z nich
również świadczy w ten sposób swoje podstawowe usługi. Z tego powodu, efektywne praktyki
zarządzania programami i projektami stają się kluczem do uzyskania przewagi konkurencyjnej dla
coraz większej liczby przedsiębiorstw na całym świecie. Umiejętność zrozumienia jak prowadzić
projekty stała się w ten sposób kompetencją, którą musi posiadać każdy członek kadry
menedżerskiej. Warsztat jest wstępem do zagadnień z zakresu zarządzania portfelem, programami i
projektami z perspektywy kierownictwa wyższego szczebla. Uczestnicy dowiedzą się jak
przygotowywać, realizować i monitorować inwestycje w postaci programów i projektów w oparciu o
strategię organizacji. Ponadto, nauczą się definiować i nadzorować kluczowe portfele, programy i
projekty, w sposób zapewniający osiąganie oczekiwanych korzyści biznesowych. W trakcie
warsztatów zostanie również omówiona rola sponsora w różnych kontekstach biznesowych, co
pozwoli zrozumieć jak duże ma ona znaczenie w projektach i programach. Warsztaty pozwolą
również na poznanie różnych sposobów budowania otoczenia organizacyjnego, które pomaga w
osiąganiu doskonałości w zarządzaniu portfelem, programami i projektami. Uczestnicy zrozumieją
także znaczenie i rolę zrównoważonego rozwoju, dobrego przywództwa, konstruktywnego
partnerstwa oraz ciągłego doskonalenia w zapewnianiu powodzenia ich przyszłych inicjatyw.

KUP BILET