• Wybierz grupy
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną Przewodnika EduBroker przygotowanego przez firmę EduBroker Sp. z o.o. zgodnie z wybranymi przeze mnie tematami (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r, nr 144 poz. 1204 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.).
*pola obowiązkowe

KAMPUS Zarządzania Projektami: Praktyczne zarządzanie ryzykiem w projektach

KAMPUS Zarządzania Projektami: Praktyczne zarządzanie ryzykiem w projektach

Niepowtarzalne wydarzenie dla Project Managerów, podczas którego rozwiniesz swoje kompetencje na specjalistycznych szkoleniach z zakresu zarządzania projektami. To również okazja do wymiany doświadczeńintegracji z zespołami projektowymi z innych organizacji oraz wysłuchania prelekcji ekspertów.
Wybierz jedno szkolenie z tematyki, w której chcesz rozwinąć swoje kompetencje oraz skorzystaj z dodatkowych atrakcji zaplanowanych dla uczestników Kampusu.

 

Sukces projektu to uzyskanie zadowolenia interesariuszy projektu. Stałe monitorowanie parametrów
sukcesu tj. zakresu, czasu, jakości oraz budżetu jest niezbędne do osiągnięcia założeń
projektowych, a poprzez to planowanych korzyści. Realizacja każdego projektu wiąże się z
koniecznością zmierzenia się z ryzykiem. Umiejętne i skuteczne wykorzystywanie pojawiających się
szans przy równoczesnej minimalizacji zagrożeń należy do kluczowych zadań Kierownika Projektu i
jego zespołu. Skuteczny Kierownik musi legitymować się wysokimi kompetencjami w przedmiotowym
obszarze (NCB4 4.5.11). Warsztatowa formuła szkolenia umożliwi zarówno nabycie praktycznych
umiejętności zarządzania ryzykiem jak i wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Całość
szkolenia oparta będzie na realnych studiach przypadku z różnych projektów. Celem głównym
szkolenia jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem w
projektach niezbędną do skutecznego zarządzania i realizacji przedsięwzięć, w szsczególności
dokładniejszego poznania procesów oraz cyklu zarządzania ryzykiem w projektach.

 

KUP BILET