• Wybierz grupy
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną Przewodnika EduBroker przygotowanego przez firmę EduBroker Sp. z o.o. zgodnie z wybranymi przeze mnie tematami (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r, nr 144 poz. 1204 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.).
*pola obowiązkowe

JPK, split payment, Biała Lista - zmiany, odpowiedzialność, praktyka

JPK, split payment, Biała Lista - zmiany, odpowiedzialność, praktyka

W ostatnich miesiącach zmieniło się wiele przepisów podatkowych, między innymi dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego czy podzielonej płatności. Zmiany te, zarówno już obowiązujące, jak i planowane, zobligują nie tylko do zmian systemów, z których korzystają firmy, ale również do nowych obowiązków.

Zapewnienie funkcjonowania zgodnego ze zmianami w zakresie JPK czy split payment wymaga wypracowania szeregu zmian i rozwiązań, które pozwolą na określenie optymalnego modelu prowadzenia działalności. Każda firma powinna być przygotowana na czynności kontrolne we wskazanym zakresie.

W związku z licznymi zmianami przygotowaliśmy warsztaty, podczas których omówimy zmiany w zakresie JPK, Białej Księgi Podatników czy też podzielonej płatności. Wszystkie zmiany zostaną omówione w praktycznym ujęciu. Warsztaty będą przeprowadzone przy współpracy z firmą doradztwa podatkowego PwC i będą oparte o konkretne rozwiązania, studia przypadków, przykłady raportów.

W programie:

 1. JPK_VDEK: planowane zmiany w zakresie formy raportowania JPK_VAT – nowa struktura i nowy zakres danych, sankcje:
 • Planowane zmiany przepisów VAT
 • Nowe raportowanie w miejsce deklaracji VAT
 • Poszerzony zakres danych w ewidencji sprzedaży i zakupu
 • Wykorzystanie nowego JPK_VDEK przez administrację skarbową
 • Sankcje, możliwość korekty
 1. Split payment: omówienie planowanych zmian w zakresie regulacji VAT – mechanizmu podzielonej płatności:
 • Zakres zmian – przejście z systemu dobrowolnego na obowiązkowy, zakres transakcji
 • Omówienie przypadków szczególnych – przelewy zbiorcze, zagraniczne
 • Odpowiedzialność i sankcje wedle nowych przepisów
 • Najczęstsze wątpliwości związane z mechanizmem podzielonej płatności
 1. JPK na żądanie: praktyka organów w zakresie kontroli JPK na żądanie, zmiany struktury JPK_FA, zawartość merytoryczna struktur:
 • Praktyka organów w zakresie kontroli JPK
 • Omówienie zmian w strukturze JPK_FA
 • Zakres raportowanych danych w strukturach na żądanie
 • Przykładowe błędy w raportowaniu – praktyczne przykłady
 1. Biała lista podatników VAT: zmiany wynikające z Ustawy z dnia 12.04.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług:
 • Zakres zmian – co się zmienia w zakresie rejestru podatników VAT
 • Odpowiedzialność i sankcje wedle nowych przepisów
 • Przypadki szczególne - wątpliwości
 • Wpływ nowych przepisów na procesy finansowe podatnika – na co zwrócić szczególną uwagę
 • Praktyczne wskazówki w zakresie implementacji nowych przepisów
 1. JPK i automatyzacja:
 • Praktyczne aspekty wdrażania JPK i aktualizacji zmian w strukturach
 • Jak zapewnić dobrą jakość danych a przy okazji zautomatyzować proces raportowania?

 


k

 
KUP BILET