• Wybierz grupy
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną Przewodnika EduBroker przygotowanego przez firmę EduBroker Sp. z o.o. zgodnie z wybranymi przeze mnie tematami (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r, nr 144 poz. 1204 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.).
*pola obowiązkowe

Indywidualne podejście do rozwoju pracownika - coaching, mentoring

Indywidualne podejście do rozwoju pracownika - coaching, mentoring

Indywidualne podejście do rozwoju pracownika - coaching, mentoring


Zgłębiając temat prowadzenia indywidualnego rozwoju pracowników można trafić na tysiące teorii, podejść, narzędzi czy słów kluczy. Jak wybrać rozwiązanie, z którym dobrze się nam pracuje, a rozmowy z pracownikami na temat ich rozwoju przebiegają naturalnie i budują przekonanie o autentyczności naszych dobrych intencji?

Szkolenie dedykowane jest osobom, którym zależy na efektywnym prowadzeniu rozwoju pracowników. Będzie stanowiło dawkę wiedzy merytorycznej, ale przede wszystkim pozwoli lepiej poznać indywidualne preferencje związane z rozmowami rozwojowymi i trenować konkretne rozwiązania.

 

JEŚLI CHCESZ:

  • poznać preferowany przez Ciebie styl zarządzania (coaching, mentoring),
  • poznać etapy skutecznego mentoringu oraz korzyści wynikających z tego podejścia,
  • trenować prowadzenie rozmów coachingowych,
  • umiejętnie korzystać z pytań, jako narzędzia do poszukiwania rozwiązań,
  • projektować i prowadzić rozmowy rozwojowe (m. in. wykorzystanie modelu GROW cz pozytywnego podejścia do negatywnych zdarzeń)

... TO ZAPRASZAMY NA WARSZTAT.

 

TREŚCI PORUSZANE NA WARSZTACIE:

Zaangażowanie pracowników a metody zarządzania- przegląd teorii zarządzania oraz analiza ich użyteczności w dniu dzisiejszym w uwzględnieniem m.in. organizacji turkusowych, czy różnic pokoleniowych.

Predyspozycje a elastyczność- moduł przeznaczony na badanie własnych preferencji oraz naturalnego stylu myślenia i wynikających z nich sposobu komunikacji, czy zarządzania. Podczas tego modułu poznasz czynniki decydujące o skutecznym mentoringu i doradztwie.

Podejście coachingowe w zarządzaniu - podczas tego modułu będziemy pracować nad budowanie dobrej relacji opartej na otwartości, poznasz zasady efektywnego coachingu.

Menadżer skoncentrowany na rozwoju- jak pomóc pracownikom w rozwoju? Jakie przekonania stają im na drodze? Jakich pytań używać, żeby koncentrować się na poszukiwaniu rozwiązań? - ten moduł pozwoli znaleźć odpowiedzi.

Projektowanie i prowadzenie rozmów rozwojowych - zarządzanie efektywnym zespołem- GROW, feedforward, Blanchard, Model Z, GOLD, OSKAR - jak wykorzystać powyższe narzędzia w służbie dostrzegania potencjału pracowników, rozmów coachingowych, pokonywaniu oporów przed przyjmowaniem informacji zwrotnej oraz analizy i podsumowywaniu zadań, czy koncentracji na wyciąganiu wniosków.

 

WARSZTAT POPROWADZI:

Cezary Radomski

Psycholog społeczny, trener i coach, absolwent Szkoły Trenerów Biznesu i Szkoły Coachingu Moderator. Menadżer projektów rozwoju kadr od roku 2002. Wieloletni współpracownik firm szkoleniowo-doradczych, do których należą m.in. TAW Polska. Kierował projektami rozwojowymi dla menedżerów, sprzedawców i wybranych grup specjalistów. Prowadzi szkolenia oraz coaching i doradztwo w obszarach zarządzania i motywowania pracowników, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, zarządzania emocjami i samoregulacji, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Wykładowca i kierownik studiów podyplomowych z negocjacji i mediacji w organizacjach i biznesie na Uniwersytecie SWPS. Jest również aktywnym mediatorem. Specjalizuje się w mediacjach gospodarczych i rozwiązywaniu sporów pracowniczych.

Wykładowca i kierownik studiów podyplomowych z negocjacji i mediacji w organizacjach i biznesie na Uniwersytecie SWPS. Jest również aktywnym mediatorem. Specjalizuje się w mediacjach gospodarczych i rozwiązywaniu sporów pracowniczych.

 

ZAPRASZAMY!

KUP BILET