• Wybierz grupy
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną Przewodnika EduBroker przygotowanego przez firmę EduBroker Sp. z o.o. zgodnie z wybranymi przeze mnie tematami (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r, nr 144 poz. 1204 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.).
*pola obowiązkowe

Czas pracy w handlu – najnowsze regulacje i ograniczenie pracy w niedziele

Czas pracy w handlu – najnowsze regulacje i ograniczenie pracy w niedziele

Cel

Najnowsza ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni budzi liczne kontrowersje niemniej jednak weszła ona w życie i na część firm pracujących w niedziele zostały nałożone dodatkowe obostrzenia.

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak może wyglądać praca w niedziele z punktu widzenia obowiązujących przepisów. Jednak najważniejszym aspektem prócz wprowadzenie w przepisy jest praktyczne podejście do planowania i zarządzania czasem pracy umożliwiające pracę i świadczenie usług już po zmianie prawa. Na szkoleniu zostaną przedstawione liczne grafiki dostosowujące obecny model działania firmy do aktualnych przepisów.

Prowadzący

Paweł Wróbel

Inżynier produkcji, związany z projektami szkoleniowymi i doradczymi z zakresu szeroko pojętej problematyki czasu pracy w firmach produkcyjnych. Jest ekspertem w zakresie optymalnego organizacyjnie i kosztowo harmonogramowania w różnych branżach produkcyjnych w Polsce, a w szczególności branży automotive. Jest współtwórcą specjalistycznej aplikacji do planowania i rozliczania czasu pracy Work Time Planner, a także stałym konsultantem kancelarii specjalizującej się w prawie pracy i czasie pracy.

Program

 • Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

  • Wpływ ustawy na planowanie i zarządzanie czasem pracy

  • Ograniczenia w dni inne niż niedziela

  • Ograniczenia handlu, a wykonywania pracy i innych czynności związanych z handlem

 • Normy, wymiary i limity:

  • Definicja czasu pracy

  • Co można uznać za czas pracy?

  • Różnica pomiędzy normą oraz wymiarem czasu pracy

  • Norma dobowa, tygodniowa

  • Ustalanie wymiaru czasu pracy na cały i na część okresu rozliczeniowego.

  • W jaki sposób zsynchronizować nowego pracownika w zespole z czasem pracy osoby kończącej pracę?

  • Limity godzin nadliczbowych – jak obliczyć i w praktyce zastosować roczny limit nadgodzin.

  • Jakie godziny nadliczbowe nie wchodzą do limitu rocznego

  • W jaki sposób sprawdzić, czy pracownik przekroczył średniotygodniową normę czasu pracy

 • Praca w niedziele

  • Definicja niedzieli

  • Czas trwania niedzieli

  • Czy jest możliwość zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia niedzieli?

  • Jak dostosować dobę pracowniczą, aby rozpocząć pracę przed 6:00 rano w poniedziałek?

 • Tworzenie harmonogramów czasu pracy z uwzględnieniem ograniczeń,

  • Tworzenie, ogłaszanie rozkładu czasu pracy (grafików).

  • Planowanie czasu pracy na przyjęty okres rozliczeniowy w firmie.

  • Zasady i potrzeba oznaczania dni wolnych od pracy

  • Możliwość stosowania ruchomego czasu pracy.

  • Zasady wprowadzania zmian w zaplanowanym harmonogramie.

  • Dopuszczalna liczba godzin pracy w skali dnia, tygodnia, miesiąca, okresu rozliczeniowego.

  • Konsekwencje powierzenia pracy w poszczególne dni wolne (uwaga, stosowanie jednakowych reguł pracy w dni wolne bez odróżniania niedziel, świąt i dni wolnych z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika)

 • Najczęstsze i karalne błędy osób tworzących grafiki

  • Co oznacza planowanie nadgodzin?

  • Na czym polega konieczność zapewnienia odpoczynku dobowego i tygodniowego w różnych konfiguracjach zmian.

  • Czy grafik może być zgodny z prawem ale być niesprawiedliwy dla pracowników?

 • Rodzajne i sposoby rozliczania godzin nadliczbowych

  • Czy pracownik może odmówić pracy w nadgodzinach?

  • W jaki sposób wyznaczać pracę w nadgodzinach?

  • Kiedy pracownik może odebrać czas wolny za nadgodziny (w tym samym miesiącu, okresie rozliczeniowym, czy w późniejszym czasie)?

  • Kiedy należy wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas?

  • W jaki sposób opłacalnie rekompensować pracę w dni wolne od pracy?

  • Wyznaczanie dodatkowych dni wolnych od pracy - obowiązki planującego czas pracy w produkcji

 • Planowanie pracy pracowników zmianowych i równoważny czas pracy

  • Definicja pracy zmianowej

  • Najnowsze schematy rozkładu czasu pracy dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa lub działu

  • Praca w porze nocnej

  • Porównanie pracy w systemie podstawowym i równoważnym dla zmian 8 oraz 12 godzinnych.

 • Równoważny czas pracy

  • Równoważny czas pracy - jak wdrożyć w firmie 12 godzinne normy pracy? Czyli zapewnienie ciągłości procesu przy średnio 4 dniach pracy w tygodniu.

  • Wydłużenie normy z 8 do 12 godzin – optymalne wdrożenie równoważnego czasu pracy w przedsiębiorstwie.

  • Wyznawania w równoważnym systemie czasu pracy – jak planować pracę mając w dyspozycji 12 godzinne normy ale jednocześnie o ponad 80 dni roboczych mniej na pracownika?

  • Optymalizacja doby pracowniczej oraz tygodniowych i dobowych odpoczynków.

  • Wdrożenie norm 12 godzinnych – praktyczne porady jak tworzyć dedykowane rozkłady czasu pracy według indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw w równoważnym systemie czasu pracy.

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe

 • notatnik i długopis

 • przerwy kawowe

 • lunch

 • certyfikat Russell Bedford

KUP BILET