• Wybierz grupy
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną Przewodnika EduBroker przygotowanego przez firmę EduBroker Sp. z o.o. zgodnie z wybranymi przeze mnie tematami (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r, nr 144 poz. 1204 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.).
*pola obowiązkowe

Rola kamery video w procesie szkoleniowym

04 marca 2013


Jednym z najczęściej używanych rekwizytów szkoleniowych bywa kamera video - służąca w różnorakich zastosowaniach do pracy z grupą. Jej obecność na sali szkoleniowej nie jest jednoznaczna. Warto wziąć pod uwagę kilka okoliczności, które mogą utrudnić, a czasami zniszczyć proces szkoleniowy. Podczas mojej praktyki wielokrotnie znajdowałem się w sytuacji używającego kamery, bądź podmiotu jej pracy. Refleksje bywają różne: od zadowolenia z możliwości wglądu i analizy - po skrajną niechęć. Poniżej znajduje się zestawienie najczęstszych zastosowań tego narzędzia.

 1.  Rejestracja scenek lub „role play” - najczęstsze zastosowanie kamery. Wszystko jest w porządku, jeżeli istota ćwiczenia zostanie dokładnie objaśniona i Trener jest „przewodnikiem” w pracy Ćwiczących. Gorzej, jeżeli zostaną podane ogólne polecenia, a scenka zmieni się w psychodramę. Opanowanie emocji bywa bardzo trudne, a czasami, przy „konfrontacyjnym” doborze Ćwiczących - niesie niepowetowane szkody, sięgające swoim działaniem poza czas szkolenia. Tego rodzaju ekspozycja prywatnych animozji rzadko się sprawdza pozytywnie. Trzeba pamiętać, że do codziennych niechęci dochodzi stres związany z publicznym wystąpieniem, lęk przed oceną i inne, niezwykłe czasami sytuacje.
 2.  Rejestracja wystąpień publicznych i nauka prezentacji biznesowej - tutaj bez kamery się nie obędzie. Jako narzędzie rejestrujące służy do analizy wystąpienia i jego poprawy. Każdy, kto poczuł potrzebę poprawy swoich kompetencji w tych dziedzinach - musi zakładać, że będzie nagrywany. Nieporozumieniem natomiast jest praca kamerą w różnych planach (dynamiczne zbliżenia, zmiana kąta ustawienia, etc). Kamera powinna pełnić rolę „trzeciego widza” - pierwsi dwaj widzowie, to trener i grupa. Z natury rzeczy zarówno prezentacja biznesowa, jak i wystąpienia publiczne nie są teatrem, a tylko niektórych technik teatralnych używają. Oczywiście nie mówię tutaj o rozbudowanych, multimedialnych eventach, bo te rządzą się swoimi prawami.
 3.  Assesment i Development Centre - kamera rejestruje zachowania i sytuacje, spełniając rolę „dodatkowego Asesora”. Nagrania podlegają ocenie i stanowią kolejne narzędzie badania kompetencji Pracownika. To, czego nie wychwycą Asesorzy, z pewnością wychwyci kamera. Ostatnio jest coraz częściej używana w tym właśnie celu. Jest bezstronna, analityczna w działaniu i trudno z efektem jej pracy dyskutować.
 4.  Procesy rekrutacyjne - zapis prezentacji Kandydatów bywa ostatecznym argumentem (lub argumentem wspomagającym) w procesie selekcji. W ten sposób możemy ocenić umiejętność nawiązywania relacji, swobodę wypowiedzi, odporność na stres i wiele innych składowych osobowości Kandydata i jego „przystawalności” do stanowiska, o które się ubiega.
 5.  Zapis procesów grupowych w czasie pracy warsztatowej - umożliwia powrót do wypracowanych rozwiązań, kiedy chcemy porównać warstwę werbalną z tym, co zostało zapisane.

Naturalnie - istnieje jeszcze wiele zastosowań kamery - jednak w procesach szkoleniowych te uważam za najistotniejsze. Zatem - jakie reguły powinniśmy wprowadzić do naszej pracy, żeby używanie kamery było możliwe? Na własny użytek wypracowałem swoistą formę „Kodeksu kamerowego”, którego przestrzegam i nie stosuję NIGDY wyjątków:

 1.  Uczestnicy zajęć powinni być uprzedzeni o tym, że na zajęciach będzie używana kamera. Jeżeli w żadnym wypadku nie mogą się pogodzić z jej obecnością - nie mogą brać w nich (zajęciach) udziału.
 2.  Obowiązuje zasada wzajemności - występuję przed kamerą i poddaję się krytyce. Nie krytykuję, jeżeli nie występuję.
 3.  Zasada 4 ścian - jeżeli celem zajęć nie jest Assesment lub Development Centre, rekrutacja lub inne sprawdziany - nagrania po szkoleniu są niszczone. Wyjątkiem są życzenia Uczestników o udostępnienie im ICH WŁASNYCH nagrań. Jeżeli występują w scenkach z Partnerami - oni również powinni się zgodzić na udostępnienie nagrań. Nagrania przekazywane są w formie uniemożliwiającej otwarcie opakowania z płytą przed Adresatem.
 4.  Zasada informowania o przeznaczeniu nagrań przed ich dokonaniem.
 5.  Zasada opisywania zdarzenia a nie osoby - w opisywaniu nagrania, szczególnie w pracy z grupą - nie stosujemy żadnych „wycieczek” osobistych. Opisujemy i analizujemy sytuacje i efekty zachowań.
 6.  Niszczenie nagrań zawsze odbywa się w obecności Uczestników.

Tego rodzaju „kodeks” wyklucza podejrzenia, że nagrania obejrzy Management wyższego szczebla i na ich podstawie poweźmie jakieś niekorzystne dla Uczestników decyzje lub spostrzeżenia. Każdy Trener powinien zdawać sobie sprawę, że kamera jest potężnym stresorem i sytuację stresu należy obniżyć do akceptowalnego poziomu. Czasami celowo stosujemy kamerę, aby uprawdopodobnić sytuację scenki, dodać emocji, których wydobycie byłoby inaczej trudne. To kolejne zastosowanie sprzętu, często niedoceniane przez Szkolących.

Należy zdać sobie także sprawę z konsekwencji prawnych pracy z kamerą. Wykonując nagranie powinniśmy mieć zgodę i akceptację dla takiego działania od Uczestników. W wypadku użycia „ukrytej” kamery, albo wykonania nagrań bez wiedzy i zgody ich podmiotów - narażamy się na poważne niebezpieczeństwo procesu o nadużycie i wykorzystanie wizerunku, nie wspominając o utracie wiarygodności Trenera i Firmy szkoleniowej.

Mam za sobą ponad 17 lat pracy szkoleniowej z użyciem kamery. Zapewniam, że wiele aspektów szkoleniowego korzystania z tego sprzętu jest jeszcze nadal przede mną :-)

Autor: Waldemar Dziwniel

Alior Instytut Szkoleń

www.aliorszkolenia.pl
 

Polecane artykuły:

 • Gry szkoleniowe- udawane nauczanie czy rzeczywiste podnoszenie kompetencji pracowniczych

  Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki.
  Czyżby?...
  Słowa Glenna Domana z pewnością odnieść można do sposobu, w jaki najszybciej rozwijają się dzieci. Pytanie: czy podwyższanie kompetencji prowadzone w formie zabawy jest słusznym rozwiązaniem w przypadku dorosłych? Na pewno innowacyjnym i coraz częściej stosowanym w firmach, zwłaszcza tych dynamicznie rozwijających się. Dostarczenie pracownikom jednocześnie nauki i zabawy w postaci gry szkoleniowej może przynieść wiele korzyści i znacząco przewyższyć standardową formę szkolenia. W jaki sposób?
   

  SZCZEGÓŁY
 • Treningi modułowe- nowoczesna metodologia szkoleniowa gwarantująca trwałe wdrożenie nabywanych umiejętności

  Czy zwykłe 2-dniowe szkolenia mają sens? Dlaczego po profesjonalnie przeprowadzonym szkoleniu efekty nie zawsze są trwałe, a zmiany bywają tylko chwilowe? Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest postrzeganie szkoleń jako jednorazowe wydarzenie, niczym plaster, który nalepia się na otwartą ranę, który nie leczy, a tylko zasłania i chroni przed dalszymi urazami.

  Powszechnie wiadomo jak badać potrzeby oraz jak sprawdzać atrakcyjność szkolenia po jego zakończeniu wśród uczestników. Co jednak z przygotowywaniem uczestników do procesu zmiany oraz wsparciem ich we wdrożeniu nabywanych kompetencji?
  Lekarstwem na tę dolegliwość jest wprowadzenie regularnego kształcenia rozłożonego w czasie.

  SZCZEGÓŁY